Regulamin Salonu Fryzjerskiego AS

Salon AS otwarty jest w dniach, w godzinach: 

  •  wtorek, środa 10:00 – 18:00, 

  • czwartek, piątek 08:00 – 16:00, 

  • sobota 07:00 – 14:00.

Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach i dniach niż wyżej wymienione wyłącznie po wcześniejszym umówieniu. Wizyty umówione poza standardowymi godzinami pracy salonu obowiązuje dopłata +50% do cen podanych w cenniku. 

Wizyta może zostać umówiona:

Terminy zapisów dostępne są w aplikacji Booksy z miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku ważnej uroczystości, której data znana jest wcześniej apelujemy o wcześniejsze rezerwacje terminu (telefonicznie lub osobiście). 

 Za usługi świadczone w Salonie AS można płacić gotówką lub karta płatniczą.

Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg (dział damski: więcej niż 15 minut, dział męski 5 minut), może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania, ze względu na następne umówione terminy Klientów. 

Pracownik Salonu AS może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online, ze względu na następne umówione terminy Klientów. Wszystkie usługi są szczegółowo opisane i mają podane przybliżone czasy wykonania w aplikacji Booksy. 

Przykład nieprawidłowo wybranej usługi: 

  • Klientka wybiera przez aplikację Booksy pozycję “farbowanie włosów”, która trwa 2 godziny, jednak w rzeczywistości pragnie farbowania i pasemek (3 godziny 30 minut) lub balejaż (ponad 4 godziny). 

  • Klient wybiera strzyżenie męskie (30 minut), zamiast strzyżenie męskie i stylizacja brody ( 55 minut). 

Ceny zawarte w cenniku oraz widoczne w aplikacji Booksy nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

Ceny ze znakiem + oznaczają, że zależą od ilości zużytych kosmetyków zależnych od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta. W razie wątpliwości Klient może pytać o szczegóły ceny Pracowników Salonu AS przed rozpoczęciem usługi.

Salon AS nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

Zakup usługi w Salonie AS jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Salonu AS), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez Pracownika Salonu AS. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń Pracownika Salonu AS może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze. Zalecenia dotyczą także kosmetyków do pielęgnacji, które należy stosować po zabiegu. Stosowanie nieodpowiednich preparatów może skutkować odrzuceniem reklamacji. 

W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu AS ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane.

Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu. 

Dzieci mogą przebywać w salonie i na terenie posesji Salonu AS wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione w salonie bez opieki. Za uszkodzenia lub zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice, opiekunowie lub przedstawiciele ustawowi.

Salon AS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie AS niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 48 godzin, od daty wizyty.

Reklamację Klient składa osobiście w Salonie lub telefonicznie: 697 514 786

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady. W przypadku telefonicznego złożenia  reklamacji Salon AS zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.

Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu AS, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Na terenie Salonu AS zakazane jest: 

  • palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, 

  • handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, 

  • korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, 

  • wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Pozdrawiamy serdecznie